mgr Emilia Pietrzkiewicz – Jestem pedagogiem terapeutą, absolwentką pedagogiki opiekuńczej i resocjalizacyjnej w Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie oraz kierunku Przygotowanie Pedagogiczne, Socjoterapia oraz Terapia i Diagnoza Pedagogiczna na Uniwersytecie Szczecińskim. Ponadto ukończyłam kursy i szkolenia doskonalące do pracy z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi problemu w funkcjonowaniu, tj. Centrum Diagnozy i Terapii ADHD „Uczniowie z trudnościami emocjonalnymi i interpersonalnymi – przyczyny i rozwiązania”, Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Problem autoagresji w szkole”, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WSH TWP „Dzieci i młodzież w sieci”. Jestem certyfikowanym trenerem umiejętności społecznych (TUS) oraz Terapeutą Ręki. Ukończyłam kurs uważności „Mindfulness”.
Aktualnie, poszerzając swoją wiedzę oraz rozwijając swoje zainteresowania, jestem studentką trzeciego roku Psychologii. Ukończyłam szkolenie z terapii schematów oraz z terapii behawioralno-poznawczej co pozwala mi wprowadzać elementy psychologii do swojej pracy zawodowej.
W swojej pracy pedagogicznej szczególną uwagę poświęcam dzieciom i młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu w szkole jak i poza nią. Poznawanie siebie i samoakceptacja to cele, które tworzą fundament do prawidłowego rozwoju. Pracuję na kompetencjach miękkich: tworzeniu i utrzymywaniu relacji międzyludzkich; poznawaniu, nazywaniu i kontrolowaniu emocji; radzeniu sobie ze stresem, zarządzaniu czasem, a także świadomości swojego ciała oraz uważności w otaczającym świecie. Zajmuję się rozpoznawaniem i niwelowaniem przyczyn trudności szkolnych związanych z rozwojem osobowości (poczucie własnej wartości, rozpoznawanie emocji, radzenie sobie ze stresem, asertywność) a także z rozwojem emocjonalnym i psychospołecznym.
Prowadzę zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów przejawiających trudności w nauce.
Wspieram rodziców i opiekunów w niełatwej drodze rodzicielstwa prowadząc konsultacje indywidualne oraz warsztaty wychowawcze.
Prywatnie jestem szczęśliwą nie-idealną żoną i mamą dwójki chłopców: Antka i Mietka. Każdego dnia poszukuję harmonii między sobą, rodzicielstwem i światem aby móc przekazywać ją ludziom napotkanym na swojej drodze.
Oferuję:
– konsultacje i poradnictwo pedagogiczne
– warsztaty pedagogiczne
– trening uważności
– pedagogiczna terapia indywidualna
– Terapia ręki
– Trening umiejętności społecznych (TUS)
– poradnictwo pedagogiczne dla rodziców/opiekunów
– psychoedukacja