mgr Paulina Czajkowska – terapeutka systemowa i familiolog (specjalista ds. rodziny). Jestem absolwentką studiów o kierunku Nauki o rodzinie, ze specjalnością Poradnictwo i terapia małżeństwa i rodziny na Uniwersytecie Szczecińskim, a także absolwentką podyplomowego studium Systemowej Terapii Rodzin w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. Ukończyłam również kurs Pedagoga Rodzinnego organizowany przez Zachodniopomorski Ośrodek Edukacyjno-Szkoleniowy TPD w Szczecinie, a także kurs Treningu Zastępowania Agresji (TZA ART) organizowany przez Fundację KARAN w Warszawie. Stale doskonalę swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w szkoleniach specjalistycznych i konferencjach naukowych. Pracuję terapeutycznie z parami, rodzinami, dziećmi i młodzieżą nad poprawą wzajemnych relacji, komunikacją, rozwiązywaniem istniejących trudności oraz kryzysów. Uważam, że każdy członek rodziny jest tak samo ważny, a jego potrzeby, zachowania oraz uczucia mają wpływ na funkcjonowanie pozostałych. W swojej pracy inspiruję się założeniami pedagogicznymi Jespera Juula, jak również zasadami Pozytywnej Dyscypliny. Prywatnie jestem mężatką, mamą Igora, miłośniczką zwierząt, przyrody oraz podróży.
Zapraszam na terapię:
– pary w kryzysie, z problemami w komunikacji, w konflikcie, w sytuacjach okołorozwodowych, po zdradzie;
– rodziny w kryzysie życiowym (np. śmierć bliskiej osoby, poważna choroba, utrata pracy), doświadczające problemów wychowawczych, nie czujące ze sobą więzi, często popadające we wzajemne konflikty, odczuwające brak bliskości, zrozumienia, wsparcia;
– dzieci i młodzież przeżywające rozwód rodziców, z trudnościami w relacjach rówieśniczych, często popadające w konflikty z rówieśnikami i/lub dorosłymi, mające problemy z wyrażaniem i kontrolowaniem emocji, nie wierzące w siebie;
Ponadto oferuję:
– konsultacje terapeutyczne dla dorosłych
– warsztaty kontroli złości z elementami Treningu Zastępowania Agresji dla dzieci, młodzieży i dorosłych.