Beata Salitra – Jestem pedagogiem, oligofrenopedagogiem, terapeutą osób z autystycznego spektrum zaburzeń a także instruktorem i terapeutą programu terapeutyczo- edukacyjnego „Fastryga”(diagnoza i terapia dzieci z FASD), diagnostą 4 -cyfrowym Kwestionariuszem Diagnostycznym FASD. Providerem indywidualnej stymulacji słuchu metodą Johansena IAS, terapeutą pedagogicznym, terapeutą metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, terapeutą Integracji Bilateralnej, terapeutą Integracji Odruchów INPP oraz Terapii Ręki i Treningu Umiejętności Społecznych.
Cały czas podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych kursach i szkoleniach m.in. z ortoptyki, diagnozie i pomocy dzieciom wykorzystywanym seksualnie. Ukończyłam wiele szkoleń i kursów z zakresu pomocy dziecku i rodzinie.
Moim celem jest stworzenie takiej przestrzeni, w której dzieci będą czuły się bezpiecznie i szczęśliwie, w którejktórej każdy będzie ważny i potrzebny. Ogromne znaczenie ma dla mnie także budowanie dobrych relacji w grupie, opartych na wzajemnym szacunku, życzliwości i zaufaniu. W swojej pracy zawsze kieruję się dobrem dziecka. Dążę do jego wszechstronnego rozwoju. Staram się dostrzegać jego indywidualne potrzeby i zainteresowania oraz wspierać harmonijny rozwój. Proces terapeutyczny opieram na takich metodach i formach pracy, które są dla dzieci ciekawe i interesujące. W swojej pracy chcę być dla dzieci nie tylko pedagogiem i terapeutą, ale także przyjacielem, który wesprze w codziennych zmaganiach z otaczającym światem, będzie się cieszyć z każdego sukcesu i osiągnięcia, choćby najmniejszego celu.
Prywatnie jestem żoną i mamą dwójki dzieci : Dominiki i Maćka.
Oferuję:
– pedagogiczną terapię indywidualną lub grupową
– Terapię ręki
-Trening grafomotoryczny
– Trening umiejętności społecznych (TUS)
– poradnictwo pedagogiczne dla rodziców/opiekunów
– diagnozę oraz terapię Integracji Bilateralnej, I Integracji Sensorycznej
– diagnozę i terapię INPP
– diagnozę i terapię słuchową Johansena
– diagnozę i terapię dzieci z FASD
-terapię meroda Ruchu Rozwijającego Weronki Sherborne