mgr Adrianna Mizgiert, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie na kierunku pedagogika, specjalność doradca społeczny, absolwentka Pomorskiego Uniewersytetu Medycznego,studia podyplomowe neurokognitywostyka, terapeuta zajeciowy na oddziale psychiatrycznym, obecnie studiuje psychologię.
Prywatnie mama adopcyjna, zastępcza i biologiczna.
Zapraszam na :
◦ Konsultacje indywidualne dla dorosłych
◦ Zajęcia z elementami pracy z ciałem, oraz ( wkrótce ) osteopatii
◦ Szkolenie z regulacji emocji
◦ Rozwiązywanie trudności oraz wsparcie rodziców adopcyjnych