"Balans" Zachodniopomorskie Centrum Neurorozwoju

Zapraszamy

Jeżeli Twoje dziecko

jest wciąż oceniane poniżej swoich możliwości, ma problemy z nauką pływania, samodzielnego ubierania, jazdą na rowerze, przestawia lub gubi litery, ma alergię, chorobę lokomocyjną, częste infekcje gardła, uszu i nosa, unika zajęć sportowych, szybko się rozprasza, ma problemy z koncentracją, koordynacją, zapomina, co ma zrobić, potyka się o własne nogi… mogą to być symptomy opóźnień neurorozwojowych, związanych m.in. z obecnością niezintegrowanych odruchów pierwotnych, które negatywnie wpływają na rozwój ruchowy, poznawczy i emocjonalny dziecka.

ZCN Balans powstało z myślą o takich dzieciach.

To tutaj pracują Certyfikowani Terapeuci Instytutu Neurofizjologii i Psychologii – INPP Polska, jak również specjaliści z dziedziny pedagogiki, psychologii, psychiatrii

i psychoterapii.

Licencjonowani terapeuci zapraszają również dzieci

ze specyficznymi problemami w uczeniu się, problemami

w zachowaniu, dzieci ze spektrum autyzmu, a także młodzież

i osoby dorosłe nieradzące sobie ze stresem i emocjami.

Oferujemy pełną diagnozę i dobór zajęć najbardziej odpowiednich dla każdego dziecka.

Zapewniamy także pomoc w zakresie:

– pieczy zastępczej,

– współpracy z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,

– oraz wsparcie merytoryczne w zakresie procesu usamodzielniania się wychowanków opuszczających instytucjonalną i rodzinną pieczę zastępczą.

Zapewniamy pełną diagnozę i dobór zajęć

Najbardziej odpowiednią dla każdego dziecka

Diagnozy i Terapie

Kadra - Nasz zespół

Beata Salitra

Jestem pedagogiem, oligofrenopedagogiem, terapeutą osób z autystycznego spektrum zaburzeń a także instruktorem i terapeutą programu terapeutyczo- edukacyjnego „Fastryga”(diagnoza i…

Emilia Pietrzkiewicz

Jestem pedagogiem terapeutą, absolwentką pedagogiki opiekuńczej i resocjalizacyjnej w Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie oraz kierunku Przygotowanie Pedagogiczne, Socjoterapia oraz

Adrianna Mizgiert

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie na kierunku pedagogika, specjalność doradca społeczny, absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego,studia

Paulina Czajkowska

Terapeutka systemowa i familiolog (specjalista ds. rodziny). Jestem absolwentką studiów o kierunku Nauki o rodzinie, ze specjalnością Poradnictwo i terapia małżeństwa i rodziny na…

Kontakt

“Balans” Zachodniopomorskie Centrum Neurorozwoju

Al. Wojska Polskiego 215
70-490 Szczecin

Telefon: 507-156-306

               606-649-106

Zobacz i pobierz naszą ulotkę

Wizyt
Darmowy licznik odwiedzin